Limena – (Kobieta z Limy) - demo w wykonaniu Carmen Azuar i Tomasza Kaszubowskiego
Limena


Son de la loma - (Pochodzą ze Wzgórz)- demo w wykonaniu Carmen Azuar i Tomasza Kaszubowskiego
Son de la loma


Maria la portuguesa - demo w wykonaniu Carmen Azuar i Tomasza Kaszubowskiego
Maria la portuguesa


Biografia

DANE ZAWODOWE
-2011 – 2013, Praca jako nauczyciel wykładowca na U.W. (Wydział Neofilologii, Iberystyka).
-1997/2005 – 2010/2011, Praca jako lektor kultury i języka hiszpańskiego w Instytucie Cervantes w
Warszawie.
-2005/2007, Praca jako nauczyciel Kultury Hiszpanii (Geografia, Historia i Historia Sztuki Hiszpanii) w
Liceum M.Cervantes w Warszawie dla Ministerstwa Edukacji i Nauki Hiszpanii.
-2004, Współpraca na planie w filmie „Persona non grata” Krzysztofa Zanussiego.
-2001, Koncert muzyki latynoamerykańskiej w Teatrze Małym w Warszawie, p.t. „Gracias a la vida”
(„Dziękuję życiu”) we współpracy z gitarzystami Piotrem Wąsikiem i Tomaszem Kaszubowskim.
-1998, Organizacja i Dyrekcja "Dni Garcii Lorki", które miały miejsce w Teatrze Rozmaitości w Warszawie
(15-20/12).
-1997/1998, Prowadzenie warsztatów teatralnych Instytutu Cervantes w Warszawie.
-1997, Koncert muzyki latynoamerykańskiej w Teatrze Małym w Warszawie, p.t. „Todo cambia” („Wszystko
się zmienia”) we współpracy z gitarzystą Piotrem Wąsikiem i z klarnecistą Włodzimierzem Capelikiem.
-1993/1998, Praca jako nauczyciel-instruktor zajęć teatralnych w języku hiszpańskim w Liceum Cervantes’a
w Warszawie.
-1993/1999, koncerty muzyki hiszpańskiej oraz latynoamerykańskiej w centrach kultury oraz w różnych
wydarzeniach kulturalnych w Warszawie, Białymstoku, Jeleniej Górze i Grodnie.
-1993, Prowadzenie warsztatów teatralnych w Centrum Edukacyjno-kulturalnym „Łowicka”, w języku
polskim.
-1989, Praca jako aktorka w Teatrze Ateneo w Madrycie, w Międzynarodowym Festiwalu Uniwersyteckim w
Casablanca, Maroko oraz w Teatrze im. Majakovskiego w Moskwie, ZSRR.

DODATKOWE INFORMACJE

PRZEBIEG STUDIÓW
-06/2010, Obrona pracy doktorskiej p. t. „El cine como herramienta didáctica en el aula de E/LE para la
adquisición del español coloquial conversacional” („Kino jako narzędzie dydaktyczne na zajęciach języka
hiszpańskiego jako języka obcego w nauczaniu języka potocznego”) i uzyskanie stopnia naukowego doktora
na UW (Polska) oraz na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania).
-9/83-6/89, Magister Nauk Humanistycznych (Geografia i Historia).
-9/86-6/89, Dyplom Aktorstwa na Uniwersytecie Alcalá de Henares w Madrycie.

STYPENDIA
-10/2007-09/2009, Stypendium doktoranckie z MSZ hiszpańskie na zrealizowanie pracy doktorskiej na
Uniwersytecie Warszawskim.
-1990, Dotacja na Studia Artystyczne Zagranicą, otrzymana od „Comunidad Valenciana” w Hiszpanii.
-1989/1990, Stypendium na rozszerzenie studiów artystycznych i teatralnych zagranicą z Hiszpańskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na skończenie kursu podyplomowego w PWST (Państwowa Wyższa
Szkoła Teatralna) w Warszawie.


Aktualno¶ci
Biografia
Repertuar
Linki
Kontakt
Kontakt
Ekspansja